Modelowanie Wieloagentowe

 (234900) zima 2016/2017


Prowadzący:

prof. SGH dr hab. Bogumił Kamiński (wykłady)
Tomasz Olczak
, Bartosz Pankratz (ćwiczenia)

agentbase.org
agentbase.org

Komunikaty

Data

Treść

03-10-2016 pon.

Zasady zaliczenia

12-12-2016 pon.

Struktura projektu zaliczeniowego:
1. Opis problemu
2. Model koncepcyjny (wielagentowy)
3. Implementacja Python (źródła, ew. diagram klas)
4. Metamodel i analiza własności

Termin złożenia projektu 15.01.2017
projekt wysyłacie Państwo do 'swojego ćwiczeniowca' - albo dowolnego w przypadku grup 'mieszanych'

04-01-2017 śr.

wyniki kolokwium

Harmonogram zajęć

Data

Temat

Sala

Materiały

03-10-2016 pon.

Wykład 1: Wprowadzenie do języka Python

Aula III

cz.1, 2, 3

04-10-2016 wt.

Ćwiczenia 1a: Wprowadzenie do języka Python

G-235

cz.1, 2, 3, 4
kod
zadania

10-10-2016 pon.

Wykład 2: wprowadzenie do modelowania wieloagentowego, zasady zaliczenia zajęć

Aula III

slajdy

11-10-2016 wt.

Ćwiczenia 1b: Wprowadzenie do języka Python

G-235

cz.1, 2, 3, 4
kod
zadania

17-10-2016 pon.

Wykład 3: wprowadzenie do biblioteki SimPy

Aula III

cz.1, 2, 3

18-10-2016 wt.

Ćwiczenia 2a: wprowadzenie do biblioteki SimPy

G-235

cz.1, 2, 3
zadania

24-10-2016 pon.

Wykład 4: obliczenia naukowe w Python (biblioteki NumPy/SciPy/Matplotlib)

Aula III

kod

25-10-2016 wt.

Ćwiczenia 2b: wprowadzenie do biblioteki SimPy

G-235

cz.1, 2, 3
zadania

07-11-2016 pon.

Wykład 5: symulacja systemów dyskretnych – modele kolejkowe

Aula III

kod


08-11-2016 wt.

Ćwiczenia 3a: symulacja systemów dyskretnych – modele kolejkowe

G-235

zadania

14-11-2016 pon.

Wykład 6: klasyczne modele wieloagentowe: automaty komórkowe

Aula III

slajdy

15-11-2016 wt.

Ćwiczenia 3b: symulacja systemów dyskretnych – modele kolejkowe

G-235

zadania

21-11-2016 pon.

Wykład 7: projektowanie i analiza wyników eksperymentów symulacyjnych

Aula III

slajdy

22-11-2016 wt.

Ćwiczenia 4a: klasyczne modele wieloagentowe: automaty komórkowe

G-235

notatki
zadania

28-11-2016 pon.

Wykład 8: modele wieloagentowe wykorzystywane do modelowania rynków

Aula III

kod

29-11-2016 wt.

Ćwiczenia 4b: klasyczne modele wieloagentowe: automaty komórkowe

G-235

notatki
zadania

05-12-2016 pon.

Wykład 9: konwersatorium nt. prac zaliczeniowych

Aula III


06-12-2016 wt.

Ćwiczenia 5a: projektowanie i analiza wyników eksperymentów symulacyjnych

G-235

kod
zadania

13-12-2016 wt.

Ćwiczenia 5b: projektowanie i analiza wyników eksperymentów symulacyjnych

G-235

kod
zadania

19-12-2016 pon.

Wykład 10 (dodatkowy): biblioteka SimPy

Aula III

20-12-2016 wt.
godz. 17.00-18.45

konsultacje

G-235

GoL

03-01-2017 wt.

Ćwiczenia 6a: zaliczenie ćwiczeń przy komputerze

G-235


10-01-2017 wt.

Ćwiczenia 6b: zaliczenie ćwiczeń przy komputerze

G-235


Oprogramowanie

Do uruchamiania przykładów omawianych na zajęciach oraz przygotowania projektu zaliczeniowego wykorzystujemy środowisko Python, które można bezpłatnie pobrać z internetu. Dostępnych jest kilka dystrybucji Pythona. W sali ćwiczeniowej korzystamy z dystrybucji 'naukowej' Anaconda. Informacje o innych dystrybucjach można znaleźć tutaj. Ponadto w pracy przyda się wygodny edytor kodu (do wyboru według preferencji):

Literatura podstawowa

ABM

Python

Literatura uzupełniająca

ABM

Python

Inne pożyteczne zasoby